శ్రీ వాసవి కన్యకాపరమేశ్వరి సహిత
శ్రీ గంగా పార్వతీ సమేత కైలాసనాదేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థానము
కైలాస గిరి క్షేత్రము

పూజలు

వినాయకచవితి , దసరా , శ్రావణమాసం ,కార్తీకమాసం , సంక్రాంతి , ఉగాది మరియు ముఖ్యమైన పర్వదినాలలో పర్వదినాలలో భక్తుల గోత్రనామాలతో పూజలు జరుపబడును
గణపతి పూజ
రుద్రాభి షేకం
నవగ్రహ శాంతి
రుద్ర హోమం

పూజలు


వాహన పూజ
అన్న ప్రసన్న
వివాహం
ప్రత్యేక పూజలు

Gallery